zobacz skróconą listę (0)

Procedura zakupu nieruchomości w Hiszpanii

WARUNKI ZAKUPU NIERUCHOMOSCI W HISZPANII , PORADY PRAWNE, PROCEDURA ZAKUPU

Kupno nieruchomości w Hiszpanii

Przy nabywaniu nieruchomości obywatele Polski będącej w UE , traktowani są na równi z obywatelami hiszpańskimi.

Przed zakupem nieruchomości osoby niebędące obywatelami ani rezydentami (rezydentem jest osoba przebywająca w danym kraju ponad 183 dni w ciągu roku) muszą wystąpić o numer identyfikacyjny dla obcokrajowców (N.I.E. - Numero de Identificación de Extranejro). Jest to niezbędne do dokonania opłat w Urzędzie Podatkowym.

Osoby niespełniające warunków do bycia rezydentem a chcące w przyszłości długoterminowo wynajmować zakupioną nieruchomość muszą wyznaczyć swojego przedstawiciela zamieszkałego w Hiszpanii.

Tak samo jak w Polsce umowa sprzedaży nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Od lipca 2013 obywatele spoza Unii Europejskiej, w przypadku nabycia nieruchomości powyżej 500.000 eur automatycznie uzystuja status rezydenta Hiszpanii.

Oto kilka informacji które warto wiedzieć przed dokonaniem zakupu

Wszystkie zarejestrowane (legalne) nieruchomości maja w Hiszpanii wpisy do rejestrów czyli odpowiednik naszych ksiąg wieczystych. Przed zakupem można bez problemu (nawet przez Internet) uzyskać tzw NOTA SIMPLE czyli aktualny wyciąg z urzędu rejestrującego (podchodzi pod ayuntamiento) o stanie własności nieruchomości i jej statusie finansowym (czy ma jakieś obciążenia np hipoteka, embargo etc) Dokumenty potrzebne do wykonania transakcji zakupu/sprzedaży to tzw ESCRITURA czyli dokument notarialny stwierdzający własność i wymieniający właściciela.

Przed kupnem jakiejkolwiek nieruchomości w Hiszpanii, mieszkania, segmentu, czy wolno stojącego domu, należy również sprawdzić czy nieruchomość jest zbudowana legalnie z wszelkimi pozwoleniami i czy posiada dokument „PRIMERA OCUPACION” – pozwolenie zamieszkania.

Następnie trzeba zgromadzić następujące dokumenty, która pokazują zadłużenie nieruchomości.

  • PRIMERA OCUPACION” – pozwolenie zamieszkania.
  • ESCRITURA - Księga Wieczysta
  • NOTA SIMPLE - wypis skrócony z Rejestru Nieruchomości - Registro de las Propiedades
  • IBI – Roczny Podatek od Nieruchomości - Urząd Miasta
  • IMPUESTO DE BASURA - Podatek za Śmieci – Urząd Miasta

Sprawdzeniem i przygotowaniem dokumentacji zajmuje się prawnik wyznaczony przez kupującego do obsługi transakcji.

Przedstawiając wyżej wymienione dokumenty i dokumenty identyfikujące dochody można ubiegać się o promesę pożyczki bankowej.

Banki pożyczają Hiszpanom max. 80% i obcokrajowcom którzy mają dochody poza granicami Hiszpanii max 50-60% wartości nieruchomości, na podstawie oficjalnej wyceny dokonanej przez uznaną przez bank firmę.

Notariusze bardzo skrupulatnie sprawdzają wszystkie dane i w przypadku nieścisłości lub wątpliwości nie podpisują aktu notarialnego aż do wyjaśnienia.

Warto zaznaczyć ze jest tu wielu prawników doskonale znających angielski obok hiszpańskiego wiec obsługa może odbywać sie w języku angielskim (również inne języki jak niemiecki, skandynawskie etc).

Procedura zakupu składa się z trzech etapów :

  1. Podpisanie umowy rezerwacyjnej i wpłata depozytu rezerwacyjnego w kwocie €6,000
  2. Podpisanie Private Purchase Contract (PPC) z wpłatą 10% wartości nieruchomości
  3. Podpisanie aktu końcowego u Notariusz ai wpłata pozostałej kwoty.

Poniżej krok po kroku przdstawiamy procedurę zakupu

Spotkanie z niezaleznym prawnikiem który będzie reprezentwał Panstwa przy zakupie , sprawdzał stan prawny nieruchomości oraz udzielenie mu pełnomocnictwa.

Wpłata depozytu rezerwacujnego, zazwyczjaj €6,000

Wystąpienie o nadanie numeru N.I.E. (Foreigners Tax ID number) , zazwyczaj robi to Panstwa prawnik na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.

Podpisanie Private Purchase Contract, po sprawdzeniu przez prawnika stanu prawnego nieruchomości.

Wpłata 10% wartości nieruchomośic PPC (pomniejszone o kwotę depozytu rezerwacyjnego) Ustalenie pomiędzy sprzedający a kupującym daty podpisania umowy końcowej Podpisanie u Notariusza umowy końcowej w postaci Aktu Notarilanego (Escritura) Zarejestrowanie nieruchomości na nowego właścicela w Tax Office i w Land Registry.

Koszty związane z zakupem Hiszpańskiej nieruchomości

Przy zakupie nieruchomści od developera 10% IVA (VAT) plus 1.5% Stamp Duty (AJD)

Przy zakupie z rynku wtórnego: Property Transfer Tax (ITP)

Cena zakupu: do €400,000 - 8%, €400,001 - €700,000 - 9%, powyżej €700,001 - 10%

Zakup gruntów – 21% ITP plus 1.5% Stamp Duty (AJD)

Notariusz & Opłaty rejestracyjne: około 1%

wynagrodzenie prawnika - 1% plus IVA (VAT) ceny zakupu (minimalna stawka €1,500)

Pełnomocnictwo dl aprawnika (Power of Attorney) (około Euros 250 pp)

Wyrobienie dokumentu Número de Identificación de Extranjero (N.I.E.) (około Euro 200 od osoby)

Uwagi

W przypadku wystąpienia o kredyt/finansowane , wystąpią dodatkowe koszty związane z ubieganiem się o kredyt.

Standardowa stawka IVA (VAT) w Hiszpanii wynosi 21%.

Wszystkie podane koszty są kosztami szacunkowymi i podane są tylko w celach informacyjnych.

Contact us

If you don’t find what you’re looking for

Tell us your wishes and we will send you all of the information by e-mail. Or call us on +34 663 652 145

Don't miss the opportunity to find the property of your dreams

Subscribe and receive our latest news and promotions.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Accept cookies Więcej infornacji